Studiebesök 2021

Tisdagen 25 augusti besökte 15 st seniorer Dennis och hans fru som har anlagt den Japanska trädgården i Furusjö ett fantastisk arbete som pågått under 30 års tid, efter runvandringen intogs medtagen fika nere vid badplatsen.
Text och foto Krister Svensson