Månadsmöte/årsmöte 7 febr 2018

Ordförande Tommie Ekman hälsade 7 februari ett välfyllt Seniorernas hus välkomna till 2018-årsmöte. Årsmötet startade med parentation med ljuständning, och Tommie läste en vacker dikt innan en tyst minut hölls. Christina Lundberg valdes till mötesordförande och Birgitta Adolfsson till sekreterare. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2017 visade på stor aktivitet. Val av styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning, representanter till samrådsgruppen och ombud till distriktsstämman gjordes. Till ny ordförande efter Tommie Ekman valdes Bruno Hektor. Bruno avtackade avgående ordförande Tommie med vackra blommor. Avgående medlemmar från styrelsen och kommittéer avtackades med en blomstercheck, och dagens ordförande och sekreterare med en blombukett. Efter kaffe med gott kaffebröd lämnades en del information, bl.a finns det några platser kvar till Hollandsresan. Intresseanmälan till höstens musical ”On the town” kommer att tas upp under våren. Hälsning lämnades från Inger Jidefur, och påminnelse om att Inger gärna se, att man startar nya studiecirklar. Hemsidan har nu landat och ny webbansvarig efterlyses. Christina Lundberg efterlyste en tävlingsdeltagare till Hjärnkoll. Februari månadslunch är på restaurang Aqua Dinner den 23 februari.