Träff i Drottningstorp 30 maj 2018

Delar av Litteraturcirkel 1 samlades för att umgås en eftermiddag.