Månadsmöte jan 2018 3

Alla lyssnar, sjunger med och klappar i händerna till ett trevligt framförande