Årsmöte 2018

Vi samlas före årsmötet med att umgås och köpa lotter, och kanske anmäla oss till någon aktivitet.