Studiebesök 14 mars 2018

Onsdagen den 14 mars samlades ett 20-tal medlemmar för att göra ett studiebesök i Hovslätt på företaget SVIA-ABB, ett högteknologiskt företag, som tillverkar seende robotar för verkstadsindustrin. Vi välkomnades av vd. Henrik Saldner med kaffe och fick lite information om företaget och dess bakgrund innan vi började vår intressanta vandring. Vi fick höra om företagets olika produkter, och ta del av en spännande resa från att ha varit det lilla företaget SVIA i Hovslätt till idag har fabriker i Sverige, Thailand, USA och vara en del av ABB med en global marknad. Robotmarknaden växer, och bland de områden där den starkaste tillväxten väntas finns maskinbetjäning, (robotar), vilket innebär att istället för en operatör sköter roboten tex. en svarv eller en fräs. Vi fick även se när en robot var i full gång, ett mycket intressant studiebesök. Insänt av Vivianne Arfwisson