Ekonomisk rapport

Ekonomisk ställning 2016-12-31
Balansräkning

Tillgångar
Kassa o bank                               155.974.54
Summa tillgångar:                        155.974.54

Skulder
Förskottsbetalning medlemsavg.    37.730.00

Eget kapital                                     99.499.99
Årets överskott                                18.744.55

Summa skulder o eget kapital       155.974.54

Resultatrapport 2016 + Budget 2017

Intäkter                                      Utfall 2016                        Budget 2017
3000  Medlemsavgifter                  145.420                               153.600
3010  D:o vänmedlemmar                 1.000                                   1.000
3620  Mötesinträden                      141.045                               140.000
3630  Försäljning lotteri                   25.320                                 25.000
3987  SPF Samrådsgrupp               14.468                                 15.000
3990  Övriga intäkter                        20.200                                  1.000
3991  Överskott resor                         8.749                                  5.000

Summa intäkter                              356.202                             340.600

                                                   Kostnader                       Budget 2017
4010  Medl.avgift distr.                     26.850                               21.140
4020  Med.avgift förbund                  69.810                               78.520
5000  Lokalkostnader                         8.743                               10.000
5030  Möteskostnader                    118.697                             120.000
5035  Medverkande möten               31.358                               35.000
5040  Kostnader lotteri                      15.893                               16.000
5800  Reseersättning                          6.386                                 7.000
5820  Startavgifter                               2.097                                 5.000
5910  Annonser                                   9.585                               10.000
6110  Kontorsmaterial                       11.326                                12.000
6150  Trycksaker                               16.575                                20.000
6210  Telefon                                       4.750                                  5.000
6250  Porto                                          9.982                                10.000
6450  Styrelsemöten                            1.912                                  2.000
6570  Bankkostnader                              909                                  1.000
6990  Övriga kostnader                        1.270                                  2.000
6995  Uppvaktningar                            1.584                                  2.000 

Summa kostnader                          337.457                               356.660

Rörelseresultat                              + 18.745                               - 16.060