Månadslunch februari 2017

Tack Per för ett bra val och tack till personalen.