Månadsmöte maj 2018 3

Vi fick lyssna på ett mycket trevligt framförande föreställande Agda, en sann historia om en banvaktarhustru som levde runt föra sekelskiftet. Vi fick som vanligt gott kaffebröd.