Trivselträff febr 2020

Magnus Åström från Swedbank guidade oss i den digitala världen