Månadsmöte 8 dec 2021

Onsdag 8 december träffade 80 personer för att under trevliga former avnjuta Lucia. Ungdomar från Per Brahes gymnasiums musiklinje gjorde ett mycket fint framförande.
Luciasången, tänkvärda små dikter, Staffan Stalledräng i modern tappning, och andra fina sånger.
Text Magnus Eklund
Foto Krister Svensson.