Trivselträff 27 sept 2017

27 september genomfördes månadens trivselträff , ca 55 personer hörsammade inbjudan. Föredragshållare denna eftermiddag var mannen från ”Taapaa” Lars-Göran Åkerberg. Han ägnade tiden åt, att tala om ”berättandets makt”. Vi fick höra honom förklara vilken otrolig påverkan en berättelse, ett påstående kan få beroende av vilket ordval, som man använder. Efter ett antal intressanta berättelser i ämnet erhöll han långa applåder. Träffen avslutades som sig bör med kaffe och gott hembakat av, som vanligt vår Lisbeth. Ett stort tack till alla er, som tog er dyrbara tid att deltaga.