Månadsmöte jan 2019

Onsdagen den 9 januari hälsade Lennart Lööw ett fullsatt Seniorernas hus välkomna till årets första månadsmöte. Dagens gäst Göran Hägglund höll därefter ett intressant och trevligt framförande, om hur vi ska klara framtidens välfärd. Därefter fick vi en del information. Det fanns ett fåtal platser kvar till Vårfesten 5 april, samt lediga platser till Whiskyprovningen och till vinprovarresan. Tommie Ekman informerade om vårens Pragresa. En ny studiecirkel Läs och res i Lappland startas nu i vår. Yogacirkeln fredagar 9.30 startar 18 febr. Eva Sundell informerade, att det finns platser kvar till Stockholm och musikalen Så som i Himmelen. Och den 27 mars och 19 juli är det dags för endagsresor. Vi fick av Peranders Jansson veta, att vi nu är 638 personer, 422 kvinnor och 216 män. Bruno Magnusson önskade fler medlemmar till valberedningen. Maud Jönsson informerade, att det har blivit fel i vårprogrammet och till trivselträffen den 20 februari kommer Solveig Bergström och programmet om Tjernolbybarnen kommer 22 maj. Bruno Hektor påminde om att medlemsavgiften kommer från förbundet, och att det då är ett nytt bankgiro.