Kommittéträff 8 okt 2018

Den 8 oktober var det träff för kommittéarbetare och styrelsen/revisorer/valberedningen. Ordförande hälsade 48 medlemmar välkomna och informerade, att vi är 627 medlemmar, det går åt 92 personer för alla funktioner. Vi har 23 olika kommittéer där 47 personer är involverade. Efter att ha njutit av goda pajer med ett glas vin/öl eller vatten, gick Lennart Lööw igenom punkterna, som togs fram på vårens träff. Ordet var sedan fritt, och det kom upp många saker. Ett var att få våra medlemmar att använda/läsa vår Facebook- och hemsida. Att få alla att komma, när man har anmält sig. Eva Sundell bad om förslag till resmål. Magnus Eklund vill, att man ska ge förslag på studiebesök, underhållare till månadsmöten och ämnen till trivselträffar. Angående medlemsavgiften är det nytt, att inbetalningskorten i fortsättning kommer från Stockholm. På grund av att förbundet höjt avgiften med 30 kr, får vi motsvarande höjning. Inger Jidefur informerade från KPR. Önskemål om halkkörning kom upp. Lennart Lööw kom upp med förslag om en paraplyorganisation, Revisor Stellan Cardell vill att alla arrangemang ska betalas i förväg. Per Johansson informerade att det blir en vårfest troligen 5 april.