Månadsmöte 2 november

Onsdag 2 november hälsade många förväntansfulla gäster Tessan Jigfjord från Missing People välkommen. En fantastiskt engagerad person berättade om sitt ideella arbete.
Text och foto Magnus Eklund