Månadsmöte juni 2017

Onsdagen 14 juni hölls vårens sista månadsmöte på Seniorernas hus. Ordförande Tommie Ekman hälsade ett hundratal medlemmar och dagens gäst Lennart Lindberg välkomna. Lennart Lindberg visade i ord och bild gamla Jönköping från ”Vinnebroa till undergången”. Ett trevligt framförande där många av deltagarna kände igen sig från förr. Därefter gavs en del information. Hans Hedman om föreningens golftävling den 25 augusti på Skinnarebo, anmälan görs till Hans. Inger Jidefur om att KPR har haft ett möte med våra politiker och lämnat pensionärsföreningarnas önskemål. Och att efter matpatrullens arbete, är det nu dags för att göra besök på vårdcentralerna. Gittan lovade försöka, att under den närmaste tiden, få in så mycket som möjligt på hemsidan. Peranders Jansson informerade, att det finns några platser kvar till resan ”Gårdarna runt sjön” 13 juli p.ga återbud. Och att anmälan till ”Sensommarresan till Sommenbygden” med en resa på Sommen med ångbåt den 31 augusti kan göras till honom. Sommarens onsdagsträffar startar den 28 juni kl. 10.30 och i år kommer dessa att hållas i Stugan, Stadsparken. Sommarresan till Bönared blir 6 juli. Obs! avresa från V Torget 13:30, anmälan till Kennert Carlson. Höstens första månadslunch blir 25 aug. på Guvenören, anmälan till Per Johansson. Anita Carleson informerad om höstfesten den 18 sept, anmälan kan göras till Ulla Staaf. Tommie informerade, att höstprogrammet kommer under månaden, men har blivit försenat på grund av strul med medlemsregistret. Han önskade sedan alla en Trevlig sommar.