Månadsmöte mars 2019

Onsdagen den 6 mars hälsade Lennart Lööw ett fullsatt Seniorernas hus välkomna till mars månadsmöte. Dagens gäst, landshövding Helena Jonsson höll därefter ett intressant och trevligt framförande. Helena Jonsson är uppväxt i Jönköping – Bankeryd och bor idag på en gård utanför Tranås. Som länets 43:e landshövding sedan 1600-talet bor hon under veckorna som sig bör i residenset. En intressant information var att vårt län består av 2/3 skog och har 2 300 sjöar. Förutom att en landshövding är konungens förvaltningsman, så är hon också chef för 360 anställda på länsstyrelsen. Länsstyrelsen är en viktig länk och har en samordnad roll mot regering, kommun och olika myndigheter. Därefter presenterades den nya styrelsen av ordförande Bruno Magnusson. Bruno påminde om kommittéträffen 18 maj och sökte ett nytt trafikombud. Ytterligare information gavs om resa till Lappland och St. Anna skärgård. Det finns platser kvar till Helsingörresan 16 maj. Månadslunchen till Kock & bar samt vårfesten är fyllda. Finns möjlighet att starta ny studiecirkel i matlagning. Därefter fick vi en intressant information om Hjärtats Hus av Maggie Målevik. En fysisk plats för cancersjuka och dess anhöriga. Man håller till i flygeln till Ryhovs Herrgård. Om du har några frågor om Hjärtats hus, kan du kontakta Maggie Målevik på margareta.malevik@rlj.se tel. 072-205 08 46.