Studiebesök okt 2019 2

Mycket att se på !! Foto taget av Magnus Ekelund