Trivselträffar

Uppdaterades: 30 december 2019

Föreningens lite annorlunda träffar.

Vi träffas på Seniorernas Hus kl. 15.00.  Kostnad 60kronoar

Under våren

22 januari  Julgransplundring  Anmälan till Lennart Lööw senast 15 januari med sms till 073-981 69 24   OBS! Tiden kl. 16.00

19 februari  Guidning i den digitala välden Anmälan till Vivianne Arfwidsson senast 15 februari per telefon 070-314 01 45

18 mars  Seniorshopen traditionsenlig modevisning Anmälan till Magnus Eklund senast 10 mars tel/alt sms 070-717 54 56

15 april  Södra Munksjön utveckling AB Anmälan till Lennart Lööw senast 8 april med sms till 073-981 69 24

20 maj   Jan Wass fd bankdirektör Anmälan till Lennart Lööw senast 13 maj med sms till 073-981 69 24

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                                            

Publicerades: 05 december 2016 Uppdaterades: 30 december 2019