Kommittéträff 8 okt 2018 2

Efter att ha njutit av goda pajer med ett glas vin/öl eller vatten, gick Lennart Lööw igenom punkterna, som togs fram på vårens träff. Ordet var sedan fritt, och det kom upp många saker.