Kommittéträff 11 sept 2019 2

Fler foton från träffen tagna av Magnus Eklund