Årsmöte/månadsmöte febr 2020

Förberedelse till månadsmötet