Samling mot slutet

Vi var några som samlades och umgicks lite längre