Månadsmöte jan 2018 2

Vi samlas i restaurangen medan dagens gäster Gunilla och Johan Sigvardsson förbereder sitt framträdande. Tommie hälsar alla välkomne.