Månadslunch mars 2018 2

Nu har vi kommit in och börjat hitta våra platser. Maten är på gång.