Bilaga 23

Nu har isen dragit in i hamnen, insänt av Elisabeth Dahlin 10 febr. kl. 11.00