Promenader 2016

Novemberpromenader i Mykinge i vacker vinterskrud. Hans bjuder på korv och till sist ett besök i Tokarps koloniområde. Insänt av Carina Johansson