Trivselträff 21 febr 2018

Polisen Ingemar Ericsson informerade oss under temat: Behöver jag vara rädd?