Åsmötet 2018 del 2

Thommie öppnar mötet och Christina Lundberg tar över att leda årsmötet. Vid hennes sida finns Birgitta Adolfsson. Tommie lämnar över ordförandeklubban till Bruno.