Historia

SPF Seniorerna Jönköping Centrum är en politisk och religiöst obunden förening. I Jönköpings kommun är vi en av 13 SPF-föreningar.

Vi bildades hösten 2004 och är idag ca 650 medlemmar.
SPF Seniorerna Jönköping Centrum är ett forum för en glad gemenskap och med livlig aktivitet. En av föreningens viktigaste uppgifter är, att vara en plats där människor trivs att träffas, och där vi försöker aktivera oss och anordna intressanta och stimulerande aktiviteter.
I vår förening möts du av öppenhet, och över 60 kommittéfunktionärer jobbar, för att du skall bli nöjd.