Utfrågning av regionpolitiker

Måndagen 24 augusti var det en utfrågning av våra sjukvårdspolitiker i Huskvarna Folkets park. Den var arrangerad av länets 4 stora pensionärsorganisationer. Ett bra jobb ett bra samarbete. Nu får vi bara hoppas, att våra politiker håller vad de lova.