Kommittéträff 8 okt 2018

Den 8 oktober var det träff för kommittéarbetare och styrelsen/revisorer/valberedningen.