Månadsmöte feb 2019 2

Foton från månadsmöte med årsmöte avtackning av kommittémedlemmar
Gudrun informerar om cirkel/resa