Månadsmöte 5 sept 2018 2

Vi passar på att umgås innan månadsmötet