Trivselträff 30 maj 2018

Ett femtiotal hade samtlats för att lyssna till Nikolina Vidovic, jurist på Familjens Jurist: Hon informerade bl.a om den nya lagen beträffande framtidsfullmakt.