Månadslunch mars 2019

Foton från mars månadslunch insända av Pelle Johansson