Månadsmöte sept 2019 2

Foton insända av Magnus Eklund