Sommarträffar 2022

Sommarträff på rosariet
Foto insänt av Eva Sundell