Månadsmöte dec 2017 2

Där väntar vi på Lucia och umgås under tiden, och Tommie lämnar en del information.