Månadsmöte/årsmöte

Månadsmöte med årsmöte hölls 1 februari. Som vanligt samlades vi i Jönköping/Huskvarna, där alla kan köpa lotter och anmäla sig till div. arrangemang. Under kaffet underhöll oss ungdomar från Södra Vätterbygdens musiklinje