Kommittéträffar

Kommittéträffar är träffar för alla som arbeta i styrelsen och de olika kommittéerna, som ett tack för allt arbete som läggs ner.Vårens kommittéträff hålls tisdagen den 7 mars. Personlig inbjudan kommer

Personlig inbjudan kommer