Månadsmöte sept 2019

Ett fullsatt Seniorernas Hus samlades för att lyssna på dagen gäst Lisa Syrén. Foton insända av Magnus Eklund