Månadsmöte jan 2019 3

Vi hade också möjlighet att ställa frågor. Därefter var det dags för fika och en del information från kommittéerna innan det dags att dra lotter.