Månadslunch sept. 2017

God lunch på Grand Hotell samlade ett 60 tal medlemmar