Så tycker vi

Uppdaterades: 11 januari 2021

SPF Seniorerna arbetar för att Sverige ska ha bästa tänkbara äldrepolitik och bildar opinion i alla viktiga äldrefrågor.

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med cirka 250 000 medlemmar. Vi driver viktiga förändringar för Sveriges seniorer och påverkar regering och riksdag, såväl som landsting och kommuner.

Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta.

En viktig fråga för oss är att pensionerna måste följa med i samhällets inkomstutveckling. Det ska också vara en självklarhet med valfrihet i fråga om boende och rätten till vård och omsorg på äldre dagar. I SPF Seniorernas arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet viktiga ledord.

SPF Seniorerna är remissinstans för regeringens förslag som rör äldre i samhället, och vill även lagstadga om pensionärsråd i alla svenska kommuner och landsting.  SPF Seniorernas insända remissvar hittar du i vänsterspalten. 

Seniorbloggarna kan du läsa SPF Seniorernas kommentarer och ställningstaganden i aktuella frågor. 

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 11 januari 2021