Bidrag 25

Från promenad vid Vätterstranden, insänt av Gudrun Thorberg