Månadslunch jan 2019 3

Foton insänt av Magnus Eklund