Jazz sept 2019

Vi har nu haft vår Jazzcirkel 2 gånger under september. Den 9:e med 11 deltagare,
den 23:e med 8 deltagare. Sistnämnda datum var 86:e gången vi har haft vår cirkel i Seniorernas Hus. Vi har under drygt 2 timmar lyssnat och njutit till skivor med temat "Dagens datum", som Jan Sundberg har tagit fram. Det blir 15 - 17 skivor varje gång. Han berättar födelsedagar, anekdoter och fakta om artister och orkestrar från Jazzens värld.