Månadsmöte mars 2017

Bruno höll i månadsmötet och Leif Ockander kåserade om tre medicinska profiler från våra trakter