Avtackning

Uppdaterades: 03 februari 2017

Ordförande Tommie Ekman avtackar många medlemmar, som har arbetat för föreningen i styrelsen och de olika kommittéerna. Samt ordförande och sekreterare för årsmötet.

Publicerades: 03 februari 2017 Uppdaterades: 03 februari 2017