Avtackning

Ordförande Tommie Ekman avtackar många medlemmar, som har arbetat för föreningen i styrelsen och de olika kommittéerna. Samt ordförande och sekreterare för årsmötet.